[ Webová analytika ]

Kvalitní a dostupný sběr dat

Vaše online data začnou být pravidelně využívána napříč organizací. Až si časem nedokážete představit fungování bez nich. Z problémů s věrohodností dat vás dostaneme do průběžného hladkého řízení sběru dat v potřebném rozsahu a kvalitě.

[ Máme na to lidi a stroje ]

Co můžete získat?

  • Automatizované reporty napříč kanály a aplikacemi sloužící jako podklady pro rozhodnutí.
  • Jistotu, že data jsou správná a změny v aplikaci budou měřeny konzistentně s historií.
  • Správná data pro správné lidi, obohacená o libovolné interní nebo marketingové zdroje.

Zpočátku řešíme vše dodavatelsky, ale snažíme se postupně příslušné kompetence předávat interním lidem.

Na počátku bývá chaos

  • Celková kvalita sběru dat je obvykle dána historickým velmi postupným neřízeným rozšiřováním původního základního měření bez dokumentace a bez zpětnovazebních mechanismů na uhlídání konzistence.
  • Obvykle též nejsou jasně stanovené zodpovědnosti za dílčí aktivity ani nejsou popsány běžná pravidla a procesy, podle kterých se děje řízení očekávání a dílčích požadavků.
V tomhle stavu nás většinou klient kontaktuje...

Co uděláme pro zlepšení?

  • Na nejasnost reagujeme poctivou dokumentací požadavků, častým doptáváním se a parafrázováním získaných požadavků a potvrzováním, že si vzájemně rozumíme a na nic jsme nezapomněli.
  • Na vysokou chybovost měření a výpadky dat reagujeme zaváděním vývojářských best practices - přístupů, postupů a nástrojů, které pomáhají udržet dlouhodobou stabilitu v kvalitě dodávek.
  • Soustavně učíme a rozšiřujeme datové chápání do celé organizace a zodpovědným lidem tak, aby na nás nebyli závislí, ale abychom se doplňovali.
[ Tenhle tým pro vás bude dýchat ]
Potřebujeme parťáka a vaše zapojení.

Co nás může zastavit?

  • Problém máme ve chvíli, kdy nespolupracují dodavatelé měřených aplikací, stejně jako když s námi nekomunikují byznys zadavatelé.
  • Při implementaci se mohou objevit technické dluhy z minulosti. Pokud aplikace či web obsahuje velké množství výjimek či nemá jednotně nadesignovaný koncept, bude i implementace analytiky odpovídajícím způsobem náročná.

Spolupracovat s námi není jednoduché, jestli má výsledek stát za to. Když se s námi rozhodnete postupovat kroky datové transformace, nekupujete si agenturu, ale individuální přístup, průvodce digitálním prostředím.

Napište nám.

Máme rádi dotazy, protože to znamená, že vás téma zaujalo a chcete se dozvědět víc. Takže neváhejte a zeptejte se na cokoliv chcete.

Nemáme žádné automatické odpovídací systémy, takže se to dostane ke skutečným lidem. :-)

{{errorEmail}}